top of page

טעם מקומי חדש. דבש סומאק

לחוות דרך המזון - את המקום, העונה, הטעמים ושיהיה מאד שקוף שזה טבעי זה מה שאנחנו מחפשים וזה מה שיצרנו - טעם כזה חלומי ולגמרי מקומי, טעם שלנו שהוא חוויה - דבש סומאק. פגשנו את פירות הסומאק הפורחים ונכבשנו בחמיצות המדהימה, באדום העז ובתכונותיו החיוניות. הסומאק פרי-יער מקומי שלא בצדק, לא זוכה למלוא הערכה, ולפעמים בחיפושים רחוקים אחרי האקזוטי שוכחים את השפע והבריאות המקומיים.  אז לקחנו את הפרי לתוך הדבש שמלקטים לנו ברמת הגולן, ועשינו איך שאנחנו יודעים לעשות, ונולד טעם חלומי ולגמרי מקומי, טעם שלנו מדהים. תכירו 

פוסטים נבחרים
פוסטים אחרונים
bottom of page